Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

гр. София, жк Младост 2, до бл. 227
Tel. +359 2 441 65 71

( + 359 2) 887 37 08

 

e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

Продължаващо обучение в България

Завършилите в Колежа двегодишно обучение и получили свидетелство за ІV СПК могат да продължат образованието си за бакалавърска и магистърска степен:
в България

  • Нов български университет,
  • Европейски колеж по икономика и управление,
  • Варненски свободен университет (обучението е в София).

За подробна информация относно продължаване на обучението в България, в частност в Нов български университет, моля свържете се с Административен отдел
тел. 02/ 954 91 04

 

Нов Български Университет

 

за подробна информация относно продължаване на обучението в Нов български университет, моля свържете се с Административен отдел

тел. 02/ 865 84 20

 

 

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version