Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

гр. София, жк Младост 2, до бл. 227
Tel. +359 2 441 65 71

( + 359 2) 887 37 08

 

e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

Практическо обучение

За изграждането на добри кадри за туристическата индустрия са необходими не само знания за какво, кога, как, но и умения да се прилага в реалната практика наученото, умения да се анализира, преценява, да се реагира адекватно на ситуацията, както и е необходима мотивация и много амбиция за постоянно професионално и личностно усъвършенстване. Колеж „Интербизнес” се ръководи от тези основни изисквания на бизнеса и търси различни решения, за да провежда обучението с оглед разпоредбите на българското законодателство и за синхронизиране му с Европейската квалификационна рамка и реалните търсения на работодателите.
Практическото обучение на колежаните се осъществява в рамките на включените в учебните планове 3 вида практики:

  • учебна практика – провежда се в рамките на аудиторната заетост в базата на колежа или в близки като разположение туристически обекти;
  • учебна практика по специалността – колежаните се разпределят в базови обекти (4 и 5-звездни хотели и ресторанти, признати туристически агенции), като там те работят като стажанти в определените в учебния план седмици
  • производствена практика – провежда се като платен стаж след сключване на договор в извънучебно време

Колеж "Интербизнес" е утвърдено име в областта на образованието в туризма и поддържа контакти с много компании в сферата на туристическата индустрия, държавни и частни образователни институции и др.
Благодарение на добрата организация на учебния процес и усилията на преподаватели и ръководство колежаните се обучават в неразривна връзка с изискванията на водещите туристически организации чрез интерактивни методи и придобиване на професионални умения и компетенции в реална работна среда.
Екип от специалисти превръща възпитаниците на колежа в търсени и ценени кадри в туризма, ресторантьорството и хотелиерството.
Колежаните провеждат платен стаж в редица туристически обекти от най-висока категория в страната и в чужбина.
Сред имената на фирмите, в които работят нашите възпитаници са: хотел "Холидей Ин", хотел "Хилтън", "Парк хотел Москва", Арена ди Сердика, хотел "Силвър Хаус", хотел "Метрополитен", ШЕРАТОН СОФИЯ ХОТЕЛ БАЛКАН, ЕКСПО ХОТЕЛ и др. в София и извън нея в черноморските и планинските курорти.

Резултатите от ученето, описани в Европейската квалификационна рамка, са:

  • Знания
  • Умения
  • Компетенции, формулирани като лични и професионални резултати 
Постигаме ги чрез активизиране взимодействието ни  с реалния бизнес, спазвайки принципите на самооценка и прозрачност.

Сред имената на фирмите, в които работят нашите възпитаници са: хотел "Холидей Ин", хотел "Хилтън", "Парк-хотел Москва", Арена ди Сердика, хотел "Силвър Хаус", хотел "Метрополитен", хотел "Грийнвил", бутиков ресторант "Ариес", хотел "Хил", хотел „Шератон” и др. в София и извън нея в черноморските и планинските курорти.

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version