Парк хотел “Москва”
Тел. 02/ 865 84 20;

971 10 24 вътр./1725/

Тел. 02/ 887 37 08

 


e-mail:
interbusiness@ interbusiness-bg.net

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ

КУРСОВЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА КАДРИ В ТУРИЗМА
2014 ГОДИНА

 • Хотелиер
 • Администратор в хотелиерството
 • Камериер
 • Портиер-пиколо
 • Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения
 • Кетеринг
 • Готвач
 • Сервитьор-барман
 • Работник в заведенията за хранене и развлечения
 • Организация на туризма и свободното време
 • Селски туризъм
 • Екскурзовод
 • Аниматор

Туризмът е приоритетен за страната ни отрасъл, който изисква кадри както за основните дейности – настаняване и хранене, така и за допълнителните и не по-малко важни и необходими такива – анимация, екскурзоводство, спорт и др. Този отрасъл на икономиката ще е силен, когато може да отговори на търсенията на клиентите: да почиват, да релаксират и да опознават, да се лекуват и да се докоснат до типичното и традиционното за страната ни, да съчетават активна почивка с идилията на малкото населено място и неговата първичност.

Ние от ЦПО „Интербизнес” предлагаме обучение по всички тези специалности, които са свързани с туризма, със свободното време, с организация на туристически дейности и др.

Център за професионално обучение "Интербизнес" е регистриран от Националната агенция за професионално образование и обучение през 2003 г.

 

Лицензирани са следните специалности:

 1. Мебелно производство;
 2. Дърводелство;
 3. Тапицерство;
 4. Кофражи;
 5. Армировка и бетон;
 6. Зидария;
 7. Мазилки и шпакловки;
 8. Вътрешни облицовки и настилки;
 9. Външни облицовки и настилки;
 10. Мозайки;
 11. Бояджийски работи;
 12. Строително дърводелство;
 13. Организация и управление на хотел;
 14. Камериер;
 15. Готвач;
 16. Сервитьор-барман;
 17. Хлебар-сладкар;
 18. Счетоводител;
 19. Малък и среден бизнес;
 20. Текстообработване;
 21. Административно обслужване;
 22. Портиер-пиколо;
 23. Кетъринг;
 24. Организация на туризма и свободното време;
 25. Селски туризъм;
 26. Екскурзоводство;
 27. Туристическа анимация.
 28. Козметика.
 29. Фризьорство.

През 2008 г. Центърът за професионално обучение лицензира нови специалности:

 1. Касиер;
 2. Предприемачество и мениджмънт;
 3. Бизнес администрация;
 4. Деловодство и архив;
 5. Икономическа информатика;
 6. Електрически инсталации;
 7. Топлоенергетика;
 8. Топлинна техника;
 9. Климатична и вентилационна техника;
 10. Автобояджийство;
 11. Автотенекеджийство;
 12. Производство на облекло;
 13. Шивачество;
 14. Ръчно изработване на килими;
 15. Дограма и стъклопоставяне;
 16. Сухо строителство;
 17. ВиК мрежи;

Центърът предлага обучение по всички специалности, като организира обучение с придобиване на професионална квалификация.

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.