Парк хотел “Москва”
Тел. 02/ 865 84 20;

971 10 24 вътр./1725/

Тел. 02/ 887 37 08

 


e-mail:
interbusiness@ interbusiness-bg.net

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

 

1.Информация за опита на ВО – ЕТ„Интербизнес-Радка Стаменова”
1.1. Има реализирани курове за обучение на безработни:

  • 11 курса за компютърно обучение,
  • 4 курса за бизнес-секретар;
  • 18 курсa за професионално обучение на заети хора.

1.2. Има реализирани следните проекти:

  • Програма ФАР - МРРБ - BG 2006/018-343.10.01-3.09 - Модернизиране на материалната база и обучението на ЦПО към ЕТ „Интербизнес” за подготовка на кадри за туристическата индустрия на европейско ниво
  • Програма ФАР – МРРБ -  BG 0102.05.05.030 - Адаптиране към изискванията на пазара на труда в България – съвременни подходи за  професионално обучение на безработни за придобиване  на  професиите “Сладкар” и “Готвач”
  • Заемно споразумение No.4681 BUL  за изпълнение на проект «Активни услуги на пазара на труда» -  No 81101208055 - Предоставяне на квалификационни услуги по професията „Портиер-пиколо” и „Камериер”
  • Заемно споразумение No.4681 BUL  за изпълнение на проект «Активни услуги на пазара на труда» - 107012080511 - Предоставяне на квалификационни услуги по специалността „Текстообработване”

2. Информация за опита на ВО – „Меридиан 22” ООД

2.1. Има реализирани 15 курса за езиково обучение на безработни.
2.2. Има реализирани следните проекти:

  • Aгенция по заетостта и Световната банка - “Социални инвестиции и насърчаване на заетостта”
  • Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – ESF-2102-01-01005 - Обучение на персонала за повишаване адаптивността на две болници в новите социално-икономически условия

 

3. Частна Английска и немска езикова гимназия „Меридиан 22” и Частна Гимназия в Мармара, Турция. Проект по програма „Коменски” – „Установяване на факти чрез езика и историята”. Проектът се финансира от Европейските фондове.


4. Частно основно училище „Меридиан 22” и Основно училище в Люценек, Словения. Проект по програма „Коменски” – „Ние славяните”. Проектът се финансира от Европейските фондове.

АКТУАЛНО!

ПРОЕКТ BG 2006/018-343.10.01 "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА".

ПРОГРАМА ФАР

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.