Sofia, Mladost 2, next to bl. 227

( + 359 2) 887 37 08
Park Hotel Moskva, Sofia
tel.: ( + 359 2) 865 84 20
( + 359 2)971 10 24, ext.1724

 

e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

VOCATIONAL TRAINING CENTRE

Център за професионално обучение "Интербизнес" е регистриран от Националната агенция за професионално образование и обучение през 2003 г.

 

Лицензирани са следните специалности:

 1. Мебелно производство;
 2. Дърводелство;
 3. Тапицерство;
 4. Кофражи;
 5. Армировка и бетон;
 6. Зидария;
 7. Мазилки и шпакловки;
 8. Вътрешни облицовки и настилки;
 9. Външни облицовки и настилки;
 10. Мозайки;
 11. Бояджийски работи;
 12. Строително дърводелство;
 13. Организация и управление на хотел;
 14. Камериер;
 15. Готвач;
 16. Сервитьор-барман;
 17. Хлебар-сладкар;
 18. Счетоводител;
 19. Малък и среден бизнес;
 20. Текстообработване;
 21. Административно обслужване;
 22. Портиер-пиколо;
 23. Кетъринг;
 24. Организация на туризма и свободното време;
 25. Селски туризъм;
 26. Екскурзоводство;
 27. Туристическа анимация.

През 2008 г. Центърът за професионално обучение лицензира нови специалности:

 1. Касиер;
 2. Предприемачество и мениджмънт;
 3. Бизнес администрация;
 4. Деловодство и архив;
 5. Икономическа информатика;
 6. Електрически инсталации;
 7. Топлоенергетика;
 8. Топлинна техника;
 9. Климатична и вентилационна техника;
 10. Автобояджийство;
 11. Автотенекеджийство;
 12. Производство на облекло;
 13. Шивачество;
 14. Ръчно изработване на килими;
 15. Дограма и стъклопоставяне;
 16. Сухо строителство;
 17. ВиК мрежи;

Центърът предлага обучение по всички специалности, като организира обучение с придобиване на професионална квалификация.

 

© 2007. Interbusiness
All rights reserved.