Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

Парк хотел “Москва”
Тел. 02/ 865 84 20;

971 10 24 вътр./1725/

Тел. 02/ 887 37 08


e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

Новини

Според създадената вече традиция в ЧПКМТРХ "Интербизнес" на 2 юли 2009 г. в тържествена обстановка колежаните от втори курс получиха своите свидетелства за професионално обучение по професия "Фирмен мениджър", специалност "Мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството".

С малко тъга колежаните си тръгват от Колежа, но с много надежди всички гледат напред: по-голямата част от тях продължават своето образование за придобиване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в университети в страната и в чужбина, други - ще се реализират професионално. В България колежаните продължават обучението си в Нов български университет.

На тържеството присъстваха преподаватели, родители, бивши възпитаници и бъдещи студенти в колежа.

 

 

 

виж повече снимки >>

 

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version