Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството
"ИНТЕРБИЗНЕС"

ПРЕСКОЧИ ИНТРОДУКЦИЯТА

гр. София 1799, жк Младост 2, до бл. 227

Tel. +359 2 954 91 04; ( + 359 2) 887 37 08

0878 511 689; 0878 511 60