Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

гр. София, жк Младост 2, до бл. 227
Tel. +359 2 441 65 71

( + 359 2) 887 37 08

 

e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

Административно ръководство

Инж. РАДКА СТАМЕНОВА- президент на колежа

инж. РУМЕН ДРАГАНОВ - почетен директор на колежа

АНЕТА ПЕРНИШКА - директор на колежа

СТАНКА КОСТАДИНОВА - помощник-директор

СТИЛИЯН СТАНИМИРОВ - преподавател, направление "Туризъм"

 

Инж. РАДКА СТАМЕНОВА - президент на колежа

Основател и управител на  Меридиан 22 ООД (1990 г.) и ЕТ Интербизнес (1992 г.)
И двете фирми са създадени през деветдесетте години на миналия век като едни от първите частни инициативи в България. С течение на годините г-жа Стаменова натрупа опит в управлението на различни проекти, в организацията на семинари, конференции и изложения, както и в областта на консултантските услуги.

Г-жа Стаменова е основател на: 

Частно основно училище „Меридиан 22” (Лицензия РД 14-78/09.08.1995)

Частна английска и немска гимназия „Меридиан 22” (Лицензия РД 14-23/ 29.04.1998)

Частна професионална гимназия „Интербизнес” (Лицензия РД 14-47/23.05.2001)

Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството „Интербизнес, София, България (Лицензиран от МОН – Лицензия РД14-122/25.07.2003)

Център за професионално обучение към ЕТ „Интербизнес-Радка Стаменова” (акредитиран от Националната Агенция за професионално образование и обучение към Министерския Съвет - Лицензия No. 200312101 съгласно Наредба № 17 от 26.11.2003).  Центърът обучава специалисти в областта на туризма и икономиката.

Г-жа Радка Стаменова има магистърска степен в областта на електроинженерството. Работи дълги години като научен сътрудник в НИППЕС. Специализирала е в Импириъл Колидж в Лондон и в Универитета в Лийдс, Великобритания.

Член е на управителните съвети на:

  • Българска търговско-промишлена палата;
  • Форум за българо-италианско сътрудничество;
  • Национална камара за развитие на бизнеса;
  • Национална асоциация за частно образование;
  • Национална агенция за професионално образование и обучение към  Министерски съвет;
  • Клуб на българските жени-предприемачи и мениджъри
  • Ротари клуб София Интърнешънъл

Член е на:

  • Българска стопанска камара
  • Българо-швейцарска търговска палата
  • Европейски парламент на предприятията

През 2000 г. Радка Стаменова е избрана за БИЗНЕС ДАМА НА ГОДИНАТА от Министерство на икономиката, Българската търговско-промишлена палата и вестник „Ние жените”.

През 2008 г. Радка Стаменова е наградена с НАЦИОНАЛЕН ПРИЗ "ЧОВЕИКИ РЕСУРСИ 2008 г." от фондация "Човешки ресурси в България и евроинтеграцията" съвместно със списание "Човешки ресурси".

инж. РУМЕН ДРАГАНОВ - почетен директор на колежа

Румен Драганов работи в сферата на туризма повече от 30 години. Завършил е Техническия университет в София и Университета за Национално и Световно Стопанство. През годините е заемал различни длъжности в сферата на туризма – екскурзовод, туристически представител, офис директор в международната търговска организация “Балкантурист”, изпълнителен директор на  холдинга “Balkan Holidays international”, президент на клоновете на ‘Balkan Holidays’ в Лондон, Ню Йорк, Рим, Москва, Кайро и др. Румен Драганов също е бил и преседател на  Комитета по туризъм при Министерски съвет и Заместник-министър на Министерството на търговията и туризма. Взема участие в работата на много неправителствени организации – Българска Асоциация на Туристическите агенции, Българска асоциация за алтернативен туризъм. Бил е издател и редактор на списание “Туризъм – България”. От 1999 до 2006 е председател на Съвета по туризъм в София, член на Националния борд по туризъм и Националната конфедерация на българската туристическа индустрия.

По настоящем е директор на Института за анализи и оценки в туризма

АНЕТА ПЕРНИШКА -  директор на колежа
Образование:
Висше образование – СУ “Св. Св. Климент Охридски” - гр. София, специалност “География и история”

Втори клас квалификация.
Специализация в Лион, Франция, 1989-1990
1986-1993 преподавател по география и история, І ОУ – гр. Сандански
1993-1995 – пом. Директор, 11 ОУ – гр. София
1995- до момента - директор на ЧОУ “Меридиан 22” – гр. София
Автор на учебни програми по география.
Автор на учебници и учебни помагала по география.
Рецензент на изд. „Просвета“ и изд. „Анубис“.

Носител на наградата „Будител на годината 2010“

СТАНКА КОСТАДИНОВА - помощник-директор

Образование:
1973 – 1977 г.- Висш педагогически институт “К. Преславски”, гр. Шумен - Специалист филолог, учител по български език и литература
Втора специалност – руски език
1987 – 1988 г. - Софийски университет “Св. Климент Охридски”- специализация “ Скоростно регистриране, въвеждане и обработка на езикова информация”
Трудов стаж:
1980-1995 г.- Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”- Специалист-филолог към Катедрата по методика на филологическите дисциплини и хоноруван асистент по методика на обучението по български език
1996 – 2007 - Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”- Преподавател, старши асистент по дисциплината Методика на обучението по български език; 13 публикувани статии, 1 учебно помагало
2007 – януари 2011 - ЧПКМТРХ “Интербизнес” – гр. София – педагогически съветник
февруари 2011 –
ЧПКМТРХ “Интербизнес” – гр. София – пом.-директор

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version