Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

гр. София, жк Младост 2, до бл. 227
Tel. +359 2 441 65 71

( + 359 2) 887 37 08

 

e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

Прием
 • Завършено средно образование;
 • Медицинско удостоверение (липса на заболявания, противопоказни за професиите в туризма);
 • Валидна здравна книжка

 

Обучение на английски език:

 • Валиден TOFEL или
 • Успешно положен изпит по английски език в ЧПКМТРХ “Интербизнес”(безплатен, провежда се по всяко време по желание на кандидата)

Такси и онлайн форма за записване
изтегли брошура>>

 

 

 

Необходими документи за записване:

   • Диплома за завършено средно образование или Удостоверение за завършено средно образование (издава се на ученици, неположили/неиздържали ДЗИ (матура) от съответното средно училище)
   • Медицинско свидетелство
   • 4 снимки (паспортен формат)
   • Валидна здравна книжка (ксерокопие)
   • Платена такса
   • Лична карта за справка

   При записване кандидатите попълват формуляр за записване и сключват договор с Колежа за обучението в рамките на учебната година.

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version