Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

гр. София, жк Младост 2, до бл. 227
Tel. +359 2 441 65 71

( + 359 2) 887 37 08

 

e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

За нас

Лицензиран от МОН (Зап. № РД 14122/25.07.2003 г.) като частен професионален колеж с прием след завършено средно образование с дневна, задочна, вечерна и самостоятелна форма на обучение на български и на английски език.
 Колежът обучава кадри за туризма, използвайки много успешно швейцарския модел. Колежаните получават отлична теоретична и практическа подготовка в базата на колежа и по време на стажа си в 4 и 5-звездни хотели в София и в черноморските курорти. В учебното заведение преподават високо квалифицирани университетски преподаватели и признати деятели в туризма. Съгласно  договореностите си с университети в областта на туризма от България, Швейцария, Великобритания и други страни завършилите в Колежа 2-годишно обучение продължават образованието си в трета година на  бакалавърските им програми. Усилията на ръководството на Колежа и на преподавателите да изградят знаещи и можещи туристически кадри бяха възнаградени през 2009 г. от сп. „Туризъм и отдих” с приза  „Най-добро учебно заведение за подготовка на кадри за туризма”.

Нашата първостепенна грижа е колежаните да придобият компетенции и практически опит, за да са убедителни както в продължаващото обучение за степен бакалавър и магистър,  така и в екипите на водещите туристически организации!
Нашите възпитаници са успешни мениджъри в утвърдени хотели и ресторанти!
Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството“Интербизнес” осигурява успешна кариера  и перспективно бъдеще.

 

Основател на Частен професионален колеж по мениджмънт в туризма,  ресторантьорството и хотелиерството “Интербизнес”:

Инж. Радка Стаменова

 

 

 

Свидетелство за професионална квалификация

Завършилите двегодишното обучение получават Свидетелство за

четвърта степен на професионална квалификация

 

 

Свидетелство


Златен приз за "Най-добро учебно заведение в областта на туризма

за 2008 г.”

 

НОВО!

КУРСОВЕ ЗА КАДРИ В ТУРИЗМА!

 

 

От учебната 2013/2014 година колеж „Интербизнес” започва обучение в София по програма на университета  BUSINESS & HOTEL MANAGEMENT SCHOOL  от Люцерн - Швейцария, в специалност Мениджмънт в хотелиерството.
Всички дисциплини ще се преподават на английски език по учебен план и програми на B.H.M.S.

 

ШВЕЙЦАРСКА ДИПЛОМА:
- Диплома за Управление на хотелиерството
- eдна година обучение;
- Диплома за висше образование по Управление на хотелиерството – две години обучение.

повече информация >>

 

ВАЖНО!

 

Записването за Колежа вече започна и е на адрес: София, ж.к. "Младост-2" (до бл. 22:), ЧУ "Меридиан 227". Телефони за връзка: 02/954 91 04; 02/887 37 08; 0878 511 689; 0878 511 606


Промоционални такси до 30.06.2016 г.! 

 

Прием и Такси
Изтегли Брошура

 

Приемът за учебната 2016/2017 г. за дневна и за задочна форма на обучение в ЧПКМТРХ „Интербизнес” започна от 01.02.2016 г.

Актуална информация за промоционалните такси виж в брошурата в рубриката

 

 

Учебни планове и програми

Обучението се осъществява по утвърдени от МОН авторски учебни планове и програми, адаптирани и съобразени с изискванията на ЗНП и ЗПОО. Професионалното образо-вание и обучение в колежа е синхронизирано с актуалните параметри на Европейската квалификационна рамка.

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version