Професионален колеж по мениджмънт в туризма, ресторантьорството и хотелиерството "ИНТЕРБИЗНЕС"
 
 

Парк хотел “Москва”
Тел. 02/ 865 84 20;

971 10 24 вътр./1725/

Тел. 02/ 887 37 08


e-mail: interbusiness@ interbusiness-bg.net

Новини

На 18 май 2009 г. се проведе тематична полудневна екскурзия на тема: "София - столица на етническа и религиозна толерантност". Екскурзията е разработена от колежаните от първи курс, специалност "Предприемачество и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството". Тя е в изпълнение на групова задача по дисциплината "Предприемачество" с преподавател г-н Ст. Станимиров, като в изискванията е включено и изработване на учебен филм, който да показва изработването и реализирането на нов туристически продукт - тематична екскурзия.

 
Очаквайте скоро учебния филм.
 

© 2008. Интербизнес
Всички права запазени.

 
English Version